Plewienie

Plewienie, pielenie to usuwanie chwastów z upraw roślinnych, ręczne lub przy użyciu narzędzi, jedna z metod zwalczania chwastów (mechaniczna). Metoda ta wymaga dokładności oraz delikatności; należy bowiem uważać, aby razem z chwastami nie usunąć rośliny uprawianej. Mechaniczną walkę z chwastami rozpoczyna się zwykle wiosną, z rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego.

Jest to praca przyczyniająca się ze względu na wymuszoną pozycję ciała do chorób układu kostno-stawowego.

Z punktu widzenia językowego czasownik opisujący tę czynność posiada trzy równoważne znaczeniowo i równie dopuszczalne formy (pielić, plewić i pleć).