Plewienie

Rolnik

Plewienie, pielenie to usuwanie chwastów z upraw roślinnych, ręczne lub przy użyciu narzędzi, jedna z metod zwalczania chwastów (mechaniczna). Metoda ta wymaga dokładności oraz delikatności; należy bowiem uważać, aby razem z chwastami nie usunąć rośliny uprawianej. Mechaniczną walkę z chwastami rozpoczyna się zwykle wiosną, z rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego.

Jest to praca przyczyniająca się ze względu na wymuszoną pozycję ciała do chorób układu kostno-stawowego.

Z punktu widzenia językowego czasownik opisujący tę czynność posiada trzy równoważne znaczeniowo i równie dopuszczalne formy (pielić, plewić i pleć).

Rolnik
Stóg

Stóg, stożyna to siano, rzadziej słoma lub dawniej snopy zboża ułożone w odpowiednią bryłę w celu jego przechowania. Stogi są okrągłe, wysokie, stożkowate, ze stromym dachem gorszego siana, dla ochrony przed zamoknięciem. Układany jest na poddenku z gałęzi, słomy i starego siana, zwykle wokół pionowego drąga (żerdzi) nazywanego stożyną. Taki …

Rolnik
Stodoła

Stodoła to budynek w gospodarstwie rolnym przeznaczony do przechowywania zebranego zboża (najczęściej w postaci snopków), siana i słomy. W stodole wykonywało się też omłoty zboża, przechowywano narzędzia rolnicze, pojazdy rolnicze. Stodoły stawiono w głębszej części zagrody, a w niektórych wsiach także poza zabudowaniami mieszkalnymi ze względu na ryzyko pożarów. W …

Rolnik
Spichlerz

Spichlerz (spichrz, śpichlerz, elewator zbożowy) to jedno- lub kilkukondygnacyjna budowla przeznaczona do przechowywania materiałów sypkich, głównie ziaren zbóż – luzem lub w workach, charakteryzująca się zwartą bryłą, stromymi dachami, trójkątnymi szczytami i niewielkimi oknami. W miastach przeważnie murowany, wielokondygnacyjny magazyn z windą do transportu zboża oraz kranami i rynnami spustowymi. …