Plewienie

Rolnictwo

Plewienie, pielenie to usuwanie chwastów z upraw roślinnych, ręczne lub przy użyciu narzędzi, jedna z metod zwalczania chwastów (mechaniczna). Metoda ta wymaga dokładności oraz delikatności; należy bowiem uważać, aby razem z chwastami nie usunąć rośliny uprawianej. Mechaniczną walkę z chwastami rozpoczyna się zwykle wiosną, z rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego.

Jest to praca przyczyniająca się ze względu na wymuszoną pozycję ciała do chorób układu kostno-stawowego.

Z punktu widzenia językowego czasownik opisujący tę czynność posiada trzy równoważne znaczeniowo i równie dopuszczalne formy (pielić, plewić i pleć).

Rolnictwo
Nawozy

Nawozy to środki używane w uprawie roślin (nawożenie) celem zwiększenia wysokości i jakości plonowania dzięki wzbogaceniu gleby w składniki pokarmowe niezbędne dla roślin i polepszeniu jej właściwości fizycznych, fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych, pochodzenia mineralnego lub organicznego. Nawozami są również produkty przeznaczone do zwiększania żyzności stawów rybnych. W zależności od nawozu, …

Rolnictwo
Agrotechnika

Agrotechnika to ogół zabiegów stosowanych przy uprawie roli i roślin w celu uzyskania obfitych plonów wysokiej jakości. Do zabiegów agrotechnicznych należą: uprawa roli, nawożenie, siew i sadzenie, nawadnianie, pielęgnowanie, ochrona roślin, zbiór i przechowywanie ziemiopłodów. Udoskonalenie i właściwe stosowanie agrotechniki umożliwia uzyskiwanie coraz wyższych plonów roślin uprawnych, i to zarówno …

Rolnictwo
Stóg

Stóg, stożyna to siano, rzadziej słoma lub dawniej snopy zboża ułożone w odpowiednią bryłę w celu jego przechowania. Stogi są okrągłe, wysokie, stożkowate, ze stromym dachem gorszego siana, dla ochrony przed zamoknięciem. Układany jest na poddenku z gałęzi, słomy i starego siana, zwykle wokół pionowego drąga (żerdzi) nazywanego stożyną. Taki …