Narzędzia rolnicze

Narzędzia rolnicze to specjalne urządzenia techniczne (narzędzie) używane w rolnictwie w celu ułatwienia lub mechanizacji procesu produkcji rolnej. Elementy robocze tych narzędzi mogą w trakcie pracy pozostawać nieruchome lub dzięki oporowi stwarzanemu przez podłoże w trakcie ich pracy mogą obracać się wokół osi, np. brona talerzowa.

W przeciwieństwie do maszyn rolniczych narzędzia rolnicze nie mają napędzanych elementów roboczych, jednak w szerszym znaczeniu część narzędzi rolniczych, zwłaszcza zawieszanych lub doczepianych do ciągników (np. pługi czy kultywatory), bywa zaliczana do maszyn.

Obecnie można podzielić narzędzia rolnicze według sposobu ich użytkowania na:

ręczne, w tym np.:
cep,
łopata,
graca,
motyka,
sierp,
kosa,
grabie;
ciągnikowe lub konne, w tym np.:
pług,
brona,
kultywator.