Rolnictwo

Plewienie

Plewienie, pielenie to usuwanie chwastów z upraw roślinnych, ręczne lub przy użyciu narzędzi, jedna z metod zwalczania chwastów (mechaniczna). Metoda ta wymaga dokładności oraz delikatności; należy bowiem uważać, aby razem z chwastami nie usunąć rośliny uprawianej. Mechaniczną walkę z chwastami rozpoczyna się zwykle wiosną, z rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego. Jest to …