Narzędzia rolnicze

Motyka

Motyka - haczka, kopaczka, gracka to narzędzie ręczne służące do spulchniania gleby, kopczykowania roślin, zwalczania chwastów; wykorzystywana głównie w ogrodnictwie...