Pług

Narzędzia rolnicze

Pług to narzędzie uprawowe do wykonywania orki.

Pług składa się z jednego lub kilku korpusów płużnych. Każdy korpus płużny posiada lemiesz, który odcina pas roli (skibę) od calizny, odkładnicę odwracającą i wrzucającą odciętą skibę w bruzdę wykonaną przez poprzedni korpus płużny.

W zależności od przeznaczenia głębokość orki może wahać się od około 5 cm (podorywka) do około 30 cm (orka przedzimowa). Zależnie od rodzaju orki wyróżnia się pługi podorywkowe i do orki głębokiej.

Pierwsze stosowane pługi jednoskibowe były ciągnięte przez zwierzęta pociągowe – woły lub konie. Pług taki mógł być z przodu prowadzony na dwukołowym wózku zwanym koleśnicą lub z nią zintegrowany pług koleśny. Pług pozbawiony koleśnicy nazywano bezkoleśnym. Pługi wieloskibowe konne były zawsze zintegrowane z koleśnicami.

Szczególne rodzaje pługów rolniczych.
pług bezkoleśny – prosty pług o małej wydajności. Korpus płużny łączy się z wygiętą grządzielą zakończonym regulatorem głębokości orki i szerokości skiby. Zmianę głębokości i szerokości skiby uzyskuje się przez zmianę położenia haka pociągowego. Do utrzymania równowagi pługa służą czepigi, za które oracz trzyma pług.
pług brabancki – pług obracalny składający się z dwóch oddzielnych korpusów ustawionych do siebie pod kątem 90° lub 180°
pług koleśny – składa się z pługa właściwego i koleśnicy. Koniec prostego grządziela opiera się w nim na poprzeczce pionowego kabłąka koleśnicy. Żądaną głębokość orki ustawia się przez zmianę wysokości poprzeczki.
pług leśny – pług dwuodkładnicowy przystosowany do pracy na zrębach nie karczowanych, glebach porośniętych korzeniami i zadarnionych
pług talerzowy – pług, który zamiast korpusów ma talerze.
pług łąkowy – pług przystosowany do orki łąk, podcięta skiba jest odwracana darnią w dół. Lemiesz i odkładnica są wydłużone.
pług podorywkowy – pług wieloskibowy o małych korpusach przystosowanych do płytkiej orki.
pług ramowy – pług konny lub ciągnikowy, jedno- lub wieloskibowy, w którym korpusy są mocowane do ramy. Był kolejnym rozwinięciem konstrukcji, po pługu z koleśnicą i częściowo zintegrowanym z koleśnicą. Niemal wszystkie współczesne pługi są pługami ramowymi.

Narzędzia rolnicze
Kultywator

Kultywator, drapacz to narzędzie uprawowe do spulchniania roli do głębokości 5–40 cm bez jej odwracania oraz do niszczenia chwastów. Kultywator jest narzędziem przyczepianym lub zawieszanym, składającym się z ramy, przymocowanych do niej zębów, kół podporowych wykorzystywanych do regulacji głębokości roboczej, układu regulującego głębokość oraz zaczepu lub stojaka zawieszenia. Zespołem roboczym …

Narzędzia rolnicze
Grabie

Grabie to narzędzie ręczne, stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie, występujące w kilku różnych odmianach i wykonaniach: Grabie drewniane, stosowane w rolnictwie do prac żniwnych oraz łąkowych. Wykonane z drewnianej beleczki o przekroju kwadratowym. W wywiercone otwory wciśnięte są zęby wykonane w postaci wydłużonych ściętych stożków średnicy 8–10 mm i długości …

Narzędzia rolnicze
Kosa

Kosa to narzędzie rolnicze służące do ścinania zbóż lub traw, które składa się z wygiętego ostrza zamocowanego na drzewcu. Kosa jest narzędziem składającym się z długiego wygiętego noża (kosy), zwanego też klingą, zamocowanego na długim drzewcu. Ostrze noża znajduje się po wewnętrznej stronie wygięcia – forma taka ułatwia ścinanie i …