Plantacja

Rolnik

Plantacja to duży teren przeznaczony pod uprawę jednej rośliny (monokultura).

Plantacje występują głównie w krajach gorących stref klimatycznych.

Na plantacjach uprawia się głównie:

trzcinę cukrową
kawę
herbatę
kauczukowiec
bawełnę
banany
tytoń
buraki cukrowe

W strefie klimatu umiarkowanego określenie stosuje się także w odniesieniu do roślin jagodowych takich jak:

truskawka
porzeczka
agrest
borówka wysoka
malina
żurawina

Termin plantacja może być używany do upraw leśnych np:

plantacja choinek
plantacja nasienna drzew leśnych
plantacja sosnowa

Rolnik
Stóg

Stóg, stożyna to siano, rzadziej słoma lub dawniej snopy zboża ułożone w odpowiednią bryłę w celu jego przechowania. Stogi są okrągłe, wysokie, stożkowate, ze stromym dachem gorszego siana, dla ochrony przed zamoknięciem. Układany jest na poddenku z gałęzi, słomy i starego siana, zwykle wokół pionowego drąga (żerdzi) nazywanego stożyną. Taki …

Rolnik
Stodoła

Stodoła to budynek w gospodarstwie rolnym przeznaczony do przechowywania zebranego zboża (najczęściej w postaci snopków), siana i słomy. W stodole wykonywało się też omłoty zboża, przechowywano narzędzia rolnicze, pojazdy rolnicze. Stodoły stawiono w głębszej części zagrody, a w niektórych wsiach także poza zabudowaniami mieszkalnymi ze względu na ryzyko pożarów. W …

Rolnik
Spichlerz

Spichlerz (spichrz, śpichlerz, elewator zbożowy) to jedno- lub kilkukondygnacyjna budowla przeznaczona do przechowywania materiałów sypkich, głównie ziaren zbóż – luzem lub w workach, charakteryzująca się zwartą bryłą, stromymi dachami, trójkątnymi szczytami i niewielkimi oknami. W miastach przeważnie murowany, wielokondygnacyjny magazyn z windą do transportu zboża oraz kranami i rynnami spustowymi. …