Plantacja

Ogrodnictwo

Plantacja to duży teren przeznaczony pod uprawę jednej rośliny (monokultura).

Plantacje występują głównie w krajach gorących stref klimatycznych.

Na plantacjach uprawia się głównie:

trzcinę cukrową
kawę
herbatę
kauczukowiec
bawełnę
banany
tytoń
buraki cukrowe

W strefie klimatu umiarkowanego określenie stosuje się także w odniesieniu do roślin jagodowych takich jak:

truskawka
porzeczka
agrest
borówka wysoka
malina
żurawina

Termin plantacja może być używany do upraw leśnych np:

plantacja choinek
plantacja nasienna drzew leśnych
plantacja sosnowa

Ogrodnictwo
Kompostowanie

Kompostowanie to naturalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów, polegająca na rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy – bakterie tlenowe, nicienie, grzyby etc. Jest to proces przetwarzania substancji w kontrolowanych warunkach w obecności tlenu (powietrza), w odpowiedniej temperaturze i wilgotności. Produktami procesu są ciepło, dwutlenek węgla i związki amonowe przyswajalne przez rośliny. …

Ogrodnictwo
Ogrodnik

Ogrodnik to osoba uprawiająca warzywa, drzewa owocowe i rośliny ozdobne ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych – tytuł zawodowy ogrodnik – uprawa roślin ozdobnych – tytuł zawodowy ogrodnik – uprawa warzyw polowych – tytuł zawodowy ogrodnik – uprawy pod osłonami – tytuł zawodowy ogrodnik producent nasion – tytuł zawodowy ogrodnik szkółkarz …

Ogrodnictwo
Kompostownia

Kompostownia to obiekt przemysłowy zajmujący się przeróbką odpadów z wykorzystaniem technologii kompostowania, w wyniku której powstaje kompost. Odpadami są: odpady z gospodarstw rolnych i ogrodniczych, nieprodukcyjna roślinność, odpady przetwórstwa rolno-spożywczego, odpady przetwórstwa włókien naturalnych, zdyskwalifikowane surowce i produkty biologicznego pochodzenia, biologiczne odpady gromadzone selektywnie w miastach, osady z biologicznego oczyszczania …