Rolnictwo

Zwalczanie chwastów

Metody zwalczania chwastów: czyszczenie materiału siewnego z nasion chwastów – stosuje się do tego celu takie maszyny, jak: wialnie, młynki, tryjery, żmijki, trzeszczki i inne. Przed siewem poddaje się nasiona badaniu na jakość. Sprawdzone nasiona otrzymują świadectwo kwalifikacyjne. wiele nasion przedostaje się do gleby wraz z obornikiem i kompostem. Nawet …