Pługofrezarka

Rolnik

Pługofrezarka to kombinowana maszyna uprawowa, zawierająca korpus płużny oraz wirnik z ostrzami rozdrabniającymi skibę.

Korpus pługa lemieszowego jest zmodyfikowany poprzez odcięcie części skrzydła odkładnicy. Przy każdym korpusie płużnym znajduje się element czynny w postaci pionowego wirnika zaopatrzonego w ostrza najdłuższe na górze i coraz krótsze niżej. Wirnik z nożami, zwany jest frazem. Wirnik napędzany jest z wałka WOM poprzez przekładnie.

Korpus płużny wpierw wycina skibę, następnie jest ona podnoszona, obracana i częściowo kruszona, a dopiero później jest rozdrabniana i odrzucana przez spulchniacze.

Rola po zastosowaniu pługofrezarki jest rozdrobniona i mniej zwięzła niż po orce. Pługofrezarka dobrze miesza nawozy, obornik i resztki pożniwne. Nie pogarsza właściwości chemicznych i fizycznych gleby nawet przy wieloletnim jej stosowaniu. Na polach w mniejszej kulturze może w niewielkim stopniu zwiększyć zachwaszczenie. Pługofrezarki nie można stosować na glebach kamienistych.

Obecnie nieprodukowana i praktycznie nie stosowana do uprawy roli. Jednoskibowa odmiana pługofrezarki, w której głównym zadaniem freza jest kształtowanie skiby w wałek (rabatowałek), jest stosowana głównie w uprawach leśnych na terenach podmokłych.

Rolnik
Stóg

Stóg, stożyna to siano, rzadziej słoma lub dawniej snopy zboża ułożone w odpowiednią bryłę w celu jego przechowania. Stogi są okrągłe, wysokie, stożkowate, ze stromym dachem gorszego siana, dla ochrony przed zamoknięciem. Układany jest na poddenku z gałęzi, słomy i starego siana, zwykle wokół pionowego drąga (żerdzi) nazywanego stożyną. Taki …

Rolnik
Stodoła

Stodoła to budynek w gospodarstwie rolnym przeznaczony do przechowywania zebranego zboża (najczęściej w postaci snopków), siana i słomy. W stodole wykonywało się też omłoty zboża, przechowywano narzędzia rolnicze, pojazdy rolnicze. Stodoły stawiono w głębszej części zagrody, a w niektórych wsiach także poza zabudowaniami mieszkalnymi ze względu na ryzyko pożarów. W …

Rolnik
Spichlerz

Spichlerz (spichrz, śpichlerz, elewator zbożowy) to jedno- lub kilkukondygnacyjna budowla przeznaczona do przechowywania materiałów sypkich, głównie ziaren zbóż – luzem lub w workach, charakteryzująca się zwartą bryłą, stromymi dachami, trójkątnymi szczytami i niewielkimi oknami. W miastach przeważnie murowany, wielokondygnacyjny magazyn z windą do transportu zboża oraz kranami i rynnami spustowymi. …