Pług talerzowy

Rolnik

Pług talerzowy to pług mający zamiast korpusów talerze przecinające i odwracające rolę.

Elementem roboczym pługa talerzowego jest wycinek kuli nazywany talerzem. Podczas orki talerze obracają się na skutek tarcia gleby o powierzchnię talerza. Talerze zużywają się mniej niż lemiesze, ponieważ długość ostrza talerze jest większa. Podczas pracy następuje też samoczynne ostrzenie talerza. Pług talerzowy ogranicza tworzenie się podeszwy płużnej, ponieważ dno bruzdy jest nierówne.

Pług talerzowy przeznaczony jest do orki gleb ciężkich, przesuszonych, zakamienionych, rowów leśnych i nieużytków. Nadaje się szczególnie do orki gleb zadarnionych, z dużą ilością korzeni, np. po usuniętych drzewach. Elementy robocze pługa talerzowego łatwiej przecinają korzenie niż pługi lemieszowe, a, natrafiając na przeszkodzę (korzeń, kamień), przetaczają się po niej. Na glebach ciężkich pług talerzowy zalepia się wolniej niż pług lemieszowy. Na lepszych glebach używanie pługa talerzowego jest mniej uzasadnione, ponieważ efekt ich działania jest słabszy niż pługów lemieszowych, a koszty użycia wyższe.

W Polsce produkowane były różne pługi talerzowe. W latach 70. XX wieku były to głównie pługi trzyskibowe PTz-3. Zbudowano również inne pługi 2-, 3-, 4-, 5-skibowe. Szczególnie popularne były pługi talerzowe dwuskibowe produkcji krajowej.

Rolnik
Stóg

Stóg, stożyna to siano, rzadziej słoma lub dawniej snopy zboża ułożone w odpowiednią bryłę w celu jego przechowania. Stogi są okrągłe, wysokie, stożkowate, ze stromym dachem gorszego siana, dla ochrony przed zamoknięciem. Układany jest na poddenku z gałęzi, słomy i starego siana, zwykle wokół pionowego drąga (żerdzi) nazywanego stożyną. Taki …

Rolnik
Stodoła

Stodoła to budynek w gospodarstwie rolnym przeznaczony do przechowywania zebranego zboża (najczęściej w postaci snopków), siana i słomy. W stodole wykonywało się też omłoty zboża, przechowywano narzędzia rolnicze, pojazdy rolnicze. Stodoły stawiono w głębszej części zagrody, a w niektórych wsiach także poza zabudowaniami mieszkalnymi ze względu na ryzyko pożarów. W …

Rolnik
Spichlerz

Spichlerz (spichrz, śpichlerz, elewator zbożowy) to jedno- lub kilkukondygnacyjna budowla przeznaczona do przechowywania materiałów sypkich, głównie ziaren zbóż – luzem lub w workach, charakteryzująca się zwartą bryłą, stromymi dachami, trójkątnymi szczytami i niewielkimi oknami. W miastach przeważnie murowany, wielokondygnacyjny magazyn z windą do transportu zboża oraz kranami i rynnami spustowymi. …