Łan to rosnące w dużych skupieniach nadziemne części roślin zielnych rosnących na jakiejś powierzchni, pokrywające większość tej powierzchni. Na przykład łan żyta na polu, łan rzepaku, łan buraków, łan traw na łące. Analogiczne masowe wystąpienia roślin drzewiastych nazywamy stanami (np. drzewostan sosnowy).

W fitosocjologii łanowe wystąpienia danego gatunku dominującego w fitocenozie określa się 5. (najwyższym) stopniem skali towarzyskości Braun-Blanqueta.