Kurzy traktor

Kurzy traktor to przenośny kurnik bez podłogi. W kurzych traktorach mogą przebywać też inne gatunki drobiu. Wiele kurzych traktorów to lekkiej konstrukcji ramy z siatką o kształcie trójkątnym, do których przeniesienia wystarczy jedna osoba. Na jednym lub na obu końcach klatki mogą być dodane kółka. Kurze traktory bywają parterowe, z wybiegiem obok części zadaszonej; oraz dwukondygnacyjne, z wybiegiem pod spodem.

Termin kurzy traktor nawiązuje do funkcji nowoczesnego ciągnika, które tutaj są spełniane przez kury: kopanie, odchwaszczanie i przygotowywanie ziemi do sadzenia drzew czy upraw, lub nawożenie rejonu już obsadzonego.

Kurzy traktor może być używany zarówno w małym ogródku przydomowym, jak i na większym terenie.

Kurze traktory są popularne w rolnictwie organicznym, zwłaszcza wśród zwolenników permakultury, ze względu na znikomy wkład ludzkiej pracy potrzebnej do uprawy roli przy użyciu zwierząt.

Kurze traktory zapewniają kurom bezpieczeństwo i dostęp do świeżej trawy, chwastów, owadów i pasożytów (chociaż zostaną one szybko zjedzone, jeśli traktor pozostanie w tym samym miejscu dłuższy czas), co wzbogaca ich dietę i częściowo uniezależnia od dokarmiania. W przeciwieństwie do stacjonarnych kurników, kurze traktory nie mają podłóg, dzięki czemu nie trzeba ich czyścić. Naśladują naturalny, symbiotyczny cykl życiowy, gdzie ptaki zjadają nasiona, rośliny i pozostawiają nawóz w postaci odchodów, po czym przenoszą się w inny rejon. W trakcie oczyszczania gleby kury będą też znosić zdrowsze jaja niż kury trzymane na jednym wybiegu.