Wylęgarnia

Zwierzęta

Wylęgarnia to budynek, zbiornik wodny lub miejsce, w którym pod kontrolą człowieka lub samorodnie następuje wylęganie zwierząt hodowlanych np. drobiu lub ryb, a także owadów.

1. Wylęgarnia drobiu, to budynek z urządzeniami do wylęgu drobiu w sztucznych warunkach i pod ścisłą kontrolą technologiczną. Wylęgarnia składa się z hal wylęgowych z aparatami wylęgowymi tzw. sztucznymi kwokami (inkubatorami), magazynu na jaja, działu kontroli jakości oraz działu zbytu piskląt. Jest budynkiem najczęściej murowanym, przeznaczonym dla dużych grup zwierząt, w którym drób przebywa przez całą dobę. Dla nielicznych grup drobiu, pasących się na wolnym wybiegu i przebywających pod zadaszeniem tylko w nocy lub w czasie złej pogody stosuje się kurniki.

2. Wylęgarnia ryb , to ośrodek rybacki z zespołem urządzeń technicznych kontrolujących dopływem i kontrolą jakości wody, w którym prowadzi się w warunkach pełnej kontroli rozwój zarodkowy ryb, wylęganie się larw oraz ich wychów przez okres kilku pierwszych tygodni życia. Pozyskany w ten sposób materiał zarybieniowy czyli narybek znajduje nabywców wśród hodowców ryb, a także służy do zarybiania rzek i jezior.

3. Wylęgarnia to także miejsce gdzie coś się pleni, czyli rozmnaża, np.robactwo, owady. Np. bagna lub mokradła są często wylęgarnią komarów i moskitów.

Zwierzęta
Stajnia

Stajnia to budynek, w którym trzyma się konie lub ogół koni należących do jednego właściciela. W prawidłowym wyposażeniu stajni powinno się znajdować; sprzęt pożarowy, czyli gaśnice, węże, sprzęt do sprzątania. Powinien obowiązywać rygorystyczny zakaz palenia, ze względu na zagrożenie pożarowe. Stajnia składa się przeważnie z kilku pomieszczeń, z których każde …

Zwierzęta
Owczarnia

Owczarnia to budynek inwentarski, wolno stojący, używany jako pomieszczenie wolnostanowiskowe dla owiec. Owczarnie przeważnie są obiektami murowanymi. Tradycyjnie owczarnia służyła jako miejsce całodobowego pobytu owiec tylko w zimie, w pozostałych porach roku wykorzystywana była jako miejsce nocnego wypoczynku zwierząt. Obecnie, zwłaszcza w wyspecjalizowanych gospodarstwach rolnych, często w budynkach tych owce …

Zwierzęta
Obornik

Obornik to nawóz naturalny składający się z przefermentowanego kału, moczu zwierząt i ściółki. Zawiera on wszystkie składniki odżywcze potrzebne do rozwoju roślin oraz poprawia właściwości fizyczne gleby. Obecnie w dużych gospodarstwach rolnych częściej stosowany jest nawóz pochodzący z bezściółkowego chowu zwierząt gospodarskich – gnojowica. Wyróżnia się obornik: świeży – nie …