Narzędzia rolnicze

Cep

Cep to narzędzie rolnicze służące do ręcznego młócenia zboża, czyli oddzielania ziarna od kłosów. Cep zbudowany jest z dwóch kijów: dzierżaka (dłuższego) i bijaka (krótszego, zwykle dębowego). Ich cieńsze końce połączone są rzemieniem – zwanym gązwą lub gackiem, a na Zamojszczyźnie kapicą – lub metalowym przegubem, nazywanym ósemką. Młócono, trzymając …