Rolnictwo

Doradca rolniczy

Doradca rolniczy to specjalista rolnictwa przygotowany do zawodu w systemie kształcenia rolniczego do udzielania porad rolnikom indywidualnym. Postępująca specjalizacja gospodarstw rolnych spowodowało wyłonienie z grupy doradców ogólnorolniczych, doradców specjalistycznych, w tym: doradca rolniczy, doradca rolnośrodowiskowy, doradca wiejskiego gospodarstwa domowego, ekspert przyrodniczy. Uprawnienia doradcy rolniczego uzyskuje osoba po spełnieniu warunków niezbędnych …