gospodarstw rolnych

Doradca rolniczy

Doradca rolniczy to specjalista rolnictwa przygotowany do zawodu w systemie kształcenia rolniczego do udzielania porad rolnikom indywidualnym. Postępująca specjalizacja gospodarstw...