Zdolność kiełkowania

Rolnik

Zdolność kiełkowania to procent nasion normalnie skiełkowanych w czasie tak długim, aby mogły skiełkować wszystkie żywe nasiona. Celem tego badania jest oznaczenie potencjału kiełkowania nasion, który pozwala oszacować polową wartości siewną materiału siewnego. Badanie przeprowadza się na nasionach czystych w warunkach laboratoryjnych, optymalnych dla danego gatunku roślin.

W czasie analizy kontroluje się podłoże, wilgotność i temperaturę. Zdolność kiełkowania, obok czystości nasion i MTS, jest niezbędnym parametrem do obliczenia ilości wysiewu materiału siewnego na jednostkę powierzchni.

Rolnik
Stóg

Stóg, stożyna to siano, rzadziej słoma lub dawniej snopy zboża ułożone w odpowiednią bryłę w celu jego przechowania. Stogi są okrągłe, wysokie, stożkowate, ze stromym dachem gorszego siana, dla ochrony przed zamoknięciem. Układany jest na poddenku z gałęzi, słomy i starego siana, zwykle wokół pionowego drąga (żerdzi) nazywanego stożyną. Taki …

Rolnik
Stodoła

Stodoła to budynek w gospodarstwie rolnym przeznaczony do przechowywania zebranego zboża (najczęściej w postaci snopków), siana i słomy. W stodole wykonywało się też omłoty zboża, przechowywano narzędzia rolnicze, pojazdy rolnicze. Stodoły stawiono w głębszej części zagrody, a w niektórych wsiach także poza zabudowaniami mieszkalnymi ze względu na ryzyko pożarów. W …

Rolnik
Spichlerz

Spichlerz (spichrz, śpichlerz, elewator zbożowy) to jedno- lub kilkukondygnacyjna budowla przeznaczona do przechowywania materiałów sypkich, głównie ziaren zbóż – luzem lub w workach, charakteryzująca się zwartą bryłą, stromymi dachami, trójkątnymi szczytami i niewielkimi oknami. W miastach przeważnie murowany, wielokondygnacyjny magazyn z windą do transportu zboża oraz kranami i rynnami spustowymi. …