Technologia żywności i żywienia

Technologia żywności i żywienia to dyscyplina naukowa znajdująca się dziedzinie nauk rolniczych w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Zajmuje się metodami wytwarzania, przetwarzania, utrwalania i przechowywania żywnośc.

Technologia żywności i żywienia jest jednym z kierunków studiów prowadzonych na uczelniach. Jest to kierunek studiów związany z naukami technicznymi, chemicznymi i biologicznymi. Zgodnie ze standardami kształcenia obejmuje on podstawy produkcji żywności i żywienia człowieka.

W ramach kształcenia studenci poznają:

chemię żywności, jej mikrobiologię i analizę,
bezpieczeństwo produkcji żywności,
maszynoznawstwo i inżynierię procesową,
projektowanie technologiczne,
zasady żywienia człowieka,
zarządzanie i ekonomikę przedsiębiorstw żywnościowych.