Rolnictwo

Działy specjalne produkcji rolnej

Działy specjalne produkcji rolnej to termin prawniczy oznaczający rodzaj uprawy lub produkcji rolnej. Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2 uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2 uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2: uprawy grzybów i ich grzybni – powyżej 25 m2 powierzchni …