Rolnictwo

Gospodarstwo rolne

Gospodarstwo rolne to odrębna jednostka produkcyjna w rolnictwie. Ekonomiczne pojęcie gospodarstwa rolnego Kilka definicji gospodarstwa rolnego: celowo zorganizowany zespół ludzi, ziemi i innych środków produkcji, którego zadaniem jest wytwarzanie produktów rolniczych przez uprawę roślin i chów zwierząt, rolniczo-wytwórcza jednostka gospodarcza, obejmująca obszar gruntu umożliwiający produkcję rolniczą i opierający swą działalność …