organ roślin

Nasiono

Nasiono, nasienie to organ roślin nasiennych powstający z zapłodnionego zalążka i składający się z zarodka otoczonego tkanką zapasową i osłoniętego...