nasionach roślin

Nasionoznawstwo

Nasionoznawstwo to nauka z obszaru nauk rolniczych, zajmująca się poznaniem morfologii, anatomii, a także procesów fizjologicznych i biochemicznych zachodzących w...