Rośliny

Hydrosiew

Hydrosiew to biologiczny sposób rekultywacji gruntów, stromych hałd polegający na hydromechanicznym pokrywaniu powierzchni preparatem będącym mieszaniną złożoną z wody, nasion roślin, hydromulczu celulozowego (włókien celulozowych), nawozów oraz substancji zabezpieczających przed erozją wodną, wietrzną i nadmiernym wysychaniem. Hydrosiew jest najszybszym z możliwych sposobów zazieleniania dużych powierzchni. Nasiona traw lub kwiatów, nawozy, …