Rolnictwo

Pole

Pole to obszar ziemi przeznaczony pod uprawę roślin, najczęściej obsiany lub obsadzony jedną rośliną, np. żytem, kukurydzą, ziemniakami. Pole jest sztucznym agroekosystemem kształtującym krajobraz rolniczy. Pole w płodozmianie przeznaczone pod jakąkolwiek roślinę nazywa się stanowiskiem. W gospodarce wielkoobszarowej, małe pola były komasowane. W wyniku tego pozbywano się miedz, zakrzaczeń i …