Grunty

Grunty rolne

Grunty rolne to pojęcie występujące w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Obejmuje oprócz użytków rolnych także grunty: pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi, służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa, pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu …