Sadzenie

Sadzenie to czynność agrotechniczna w sadownictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, polegająca na umieszczaniu sadzonek drzew, krzewów lub roślin w ziemi na obszarze przeznaczonym pod sad, plantację, park, zalesienie lub odnowienie lasu. Sadzonki przeznaczone do sadzenia są wcześniej wyjęte z gleby w szkółce lub z samosiewu.

Sposoby sadzenia

ręcznie przy użyciu: motyki, szpadla, kostura sadzarskiego, dołownika itp. narzędzi
mechanicznie przy użyciu sadzarek
mechaniczno-ręczne

Rodzaje sadzenia

sadzenie kątowe
sadzenie pod darń
sadzenie pod motykę
sadzenie sadzonek z kontenera
sadzenie świdrem
sadzenie w bruzdach
sadzenie w dołki
sadzenie w jamkę
sadzenie w jamkę z kopczykiem
sadzenie w szparę
sadzenie z bryłką