Rolnik indywidualny

Rolnik indywidualny to w myśl ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 2003 roku osoba fizyczna, będąca właścicielem lub dzierżawcą użytków rolnych nieprzekraczających powierzchni 300 hektarów, posiadająca określone przez ustawę kwalifikacje rolnicze i zamieszkała w gminie, gdzie położona jest jedna z nieruchomości rolnych, wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego.

Tylko rolnik indywidualny może prowadzić gospodarstwo rodzinne.