Przechowywanie energii

Przechowywanie energii to proces odbywający się za pomocą urządzeń lub fizycznych nośników, które magazynują energię, by móc ją później efektywnie wykorzystać. Urządzenie przechowujące energię zwane jest akumulatorem.

Energię dzielimy na energię potencjalną i kinetyczną. Każdą z nich możemy wykorzystać do przechowania energii, lecz różnią się one wydajnością i maksymalnym czasem przechowywania. Nakręcane zegarki przechowują energię potencjalną w napięciu sprężyny, baterie przechowują energię chemiczną do zasilania np. telefonów, a a elektrownie szczytowo-pompowe, jak na przykład elektrownia Żarnowiec, magazynują ją w wyżej położonych zbiornikach wodnych jako energię potencjalną grawitacji. Magazyny energii termicznej zamieniają nocami energię elektryczną na lód, by zaspokoić dzienne zapotrzebowanie na chłód. Paliwa kopalne takie jak ropa czy węgiel magazynują prehistoryczną energię słoneczną, która została pochłonięta przez żywe organizmy, których szczątki przekształciły się pod wpływem czasu, temperatury i ciśnienia w te paliwa. Nawet jedzenie przechowuje energię chemiczną pod postacią węglowodanów, tłuszczów czy białek.

Przechowywanie energii pomaga ludziom zbilansować popyt i podaż na energię. Komercyjne systemy przechowywania energii można podzielić na mechaniczne, elektryczne, chemiczne i termiczne.

Przechowywanie energii w dużej skali integracji pozwala producentom energii elektrycznej na przechowanie nadwyżek energii w tymczasowych akumulatorach i uwalnianie jej w okresie zwiększonego zapotrzebowania, co pomaga zbilansować popyt i podaż zarówno w dzień, jak i w nocy. Wspomagana w ten sposób elektrownia może pracować w sposób
dużo bardziej wydajny.

Metody przechowywania:
chemiczne
wodór
biopaliwa
ciekły azot
nadtlenek wodoru
nadtlenek wanadu
uwodnione sole
biologiczne
skrobia
glikogen
elektrochemiczne
akumulator elektryczny
baterie przepływowe
ogniwo paliwowe
elektryczne
kondensator
superkondensator
magazynowania energii magnetycznej w nadprzewodnikach
mechaniczny
magazynowanie energii sprężonego powietrza
magazynowania energii koła zamachowego
akumulatory hydrauliczne
magazynowania energii potencjalnej grawitacji
sprężyna
magazynowania energii potencjalnej
termiczne
termiczne magazynowania energii
magazynowanie energii cieplnej pór roku
magazynowanie lodu
stopiona sól
ciekłe powietrze lub azot
staw solarny
zasobnik cieplny
wieża parowa
eutektyk