Produkty rolne

Produkty rolne to płody ziemi, produkty hodowli i rybołówstwa oraz bezpośrednio związane z nimi produkty pierwszego stopnia przetworzenia. Definicja produktów rolnych zawarta jest w art. 32 ust. traktatu rzymskiego.

Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wskazał, że przy definiowaniu określenia „produkty rolne pierwszego stopnia przetworzenia” decydujący jest „ekonomiczny związek między produktem podstawowym a produktem przetworzonym, a nie liczba kolejnych etapów przetwórstwa”.