Paliwo z glonów

Paliwo z glonów to biopaliwo trzeciej generacji, wytwarzane z glonów.

Postuluje się produkcje paliwa z glonów ponieważ:

glony skuteczniej wykorzystują energię
glony maja mniejsze wymagania co do jakości wody (możliwa hodowla na pustyni; z użyciem słonej wody; z użyciem ścieków)
algi wychwytują dwutlenek węgla

Hodowla glonów napotyka problemy takie jak:

wrażliwość na choroby
zanieczyszczenie dzikimi szczepami
dostarczenie pożywki zawierającej azot i fosfor
przetwarzanie hodowli na produkt nadający się dla przemysłu
powolny wzrost hodowli

Produkcja substratu do produkcji paliwa następuje u glonów jako efekt obronny.

Poza zwykłą hodowlą glonów możliwa jest również hodowla bez wykorzystania fotosyntezy realizowana przez Solazyme. Próbuje się też wytworzyć odpowiednie glony metodami inżynierii genetyczne.