Paliwo alternatywne

Paliwo alternatywne – zwane także czasem paliwem niekonwencjonalnym, to wszystkie materiały i substancje, które mogą zostać wykorzystane jako paliwo inne, niż paliwa konwencjonalne, czyli: paliwa kopalne – węgiel, gaz ziemny, ropa i torf, oraz paliwa nuklearne, takie jak uran, tor oraz sztuczne paliwa radioizotopowe wytwarzane w reaktorach jądrowych. Do powszechnie znanych paliw alternatywnych zaliczamy: biodiesel, bioalkohol – metanol, etanol, butanol, paliwo z odpadów – RDF, chemicznie magazynowana energia elektryczna – baterie i ogniwa paliwowe, wodór, metan i biogaz ze źródeł odnawialnych, olej roślinny, propan i inne produkty biomasy.

W związku z wyczerpującymi się zasobami ropy naftowej oraz gazu ziemnego prowadzi się badania nad paliwami, które mogłyby zastąpić paliwa dotychczas stosowane. Na rynek ma wejść nowy rodzaj paliw – paliwa alternatywne, są to paliwa, które nie są produktami przetwórstwa ropy naftowej, ale muszą występować w dużej ilości, muszą cechować się technicznymi i energetycznymi właściwościami, tanie w produkcji i sprzedaży, stanowić mniejsze zagrożenie dla naturalnego środowiska niż paliwa tradycyjne. Paliwa alternatywne w porównaniu z paliwami ropopochodnymi – benzyną, olejem napędowym, posiadają trzy zalety: niezależność energetyczną, emisję, koszt eksploatacji.

W węższym znaczeniu paliwo alternatywne może być rozumiane jako paliwo uzyskane w procesie odzysku odpadów posiadających wartość opałową. Stosowane w przemyśle cementowym, jako zamiennik węgla kamiennego i mazutu.

Biopaliwa
Biopaliwa są uważane za odnawialne źródła energii

Alkohol jako paliwo
Metanol i etanol są głównymi alkoholami wykorzystywanymi jako paliwo.

Amoniak
Amoniak (NH3) może być wykorzystany jako paliwo.

Paliwa neutralne dla klimatu
Paliwa neutralne dla klimatu cechują się niedodatnim bilansem emisji gazów cieplarnianych i nie powodują zwiększenia się zawartości gazów cieplarnianych w atmosferze. Są to paliwa syntetyczne, takie jak metan, benzyna, olej napędowy, czy paliwo lotnicze – produkowane z odnawialnych lub nuklearnych źródeł energii wykorzystywanych do uwodorniania dwutlenku węgla odzyskanego ze spalin wydechowych i przemysłowych oraz pozyskany z kwasu węglowego zawartego w wodzie morskiej.