Ogrodnik

Ogrodnictwo

Ogrodnik to osoba uprawiająca warzywa, drzewa owocowe i rośliny ozdobne

ogrodnik – uprawa grzybów jadalnych – tytuł zawodowy
ogrodnik – uprawa roślin ozdobnych – tytuł zawodowy
ogrodnik – uprawa warzyw polowych – tytuł zawodowy
ogrodnik – uprawy pod osłonami – tytuł zawodowy
ogrodnik producent nasion – tytuł zawodowy
ogrodnik szkółkarz – tytuł zawodowy
ogrodnik terenów zieleni – tytuł zawodowy

Ogrodnictwo
Ogrodnictwo (hortologia) to wyspecjalizowany dział nauk rolniczych, traktujący o hodowli i uprawie roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych oraz projektowaniu, urządzaniu i pielęgnowaniu terenów zieleni, czyli architekturze krajobrazu, zwykle charakteryzujący się dużym nakładem środków produkcji, energii, budynków, kosztów, a co za tym idzie – dużą wydajnością. Ogrodnictwo jest jedną z dyscyplin naukowych w obrębie dziedziny nauk rolniczych.

Rozwój ogrodnictwa
Od końca XIX wieku zauważyć można tendencję do zwiększania się popytu na wszelakie produkty pochodzące z gospodarstw ogrodniczych, dzięki czemu następuje stopniowa specjalizacja upraw oraz ich intensyfikacja a produkcja ogrodnicza zaczyna nabierać charakteru wielkotowarowego i silnie uzależnia się od rynków zbytu – np. dużych miast. Z ogrodnictwa wyłaniają się nowe, samodzielne działy: sadownictwo, warzywnictwo, kwiaciarstwo, szkółkarstwo.

Uprawy szklarniowe
W strefach klimatu umiarkowanego, produkcja warzyw, kwiatów, czy nawet materiału szkółkarskiego jest możliwa w ciągu całego roku. Wiąże się to z wyeliminowaniem naturalnych sezonów wegetacji, sezonowości kwitnienia i owocowania oraz opóźnianiem lub przyspieszaniem upraw dzięki zastosowaniu specjalnych, często ogrzewanych, szczelnych osłon: inspektów, tuneli foliowych bądź szklarni. Istnieją nawet kilkusethektarowe plantacje tego typu upraw, gdzie zastosowanie mają nowoczesne technologie: systemy automatycznie sterujące natężeniem światła, nawadnianiem, temperaturą, mogące dowolnie zmieniać długość dnia, wysoce wydajne urządzenia i maszyny, specjalistyczne nawożenie, zintegrowane systemy ochrony roślin. To wszystko w połączeniu z osiągnięciami z dziedziny hodowli roślin, prowadzi do zwielokrotnienia wydajności produkcji roślinnej na określonej powierzchni upraw ogrodniczych.

Hobbystyczne ogrodnictwo a zdrowie
Kontakt z zielenią i naturą wpływa pozytywnie na zdrowie, a ponieważ hobbystyczne ogrodnictwo jest formą kontaktu z roślinnością, jest więc też przykładem tego typu pożądanej aktywności. Uprawianie ogrodu poprawia też uczucie satysfakcji i szczęścia. Wywiady przeprowadzone wśród ludzi zajmujących się hobbystycznie ogrodnictwem wykazują, że są oni szczęśliwsi i bardziej zadowoleni z życia, od ludzi, którzy nie zajmują się taką działalnością. Przyczyn dopatrywać się można w specyficznym składzie flory glebowej. W próchnicznej glebie ogrodowej znajdują się m.in. bakterie z rodzaju Mycobacterium. oraz inne mikroorganizmy, które w mogą dostać się do przewodu pokarmowego osoby pracującej w ogrodzie. Niektóre z tych bakterii stymulują w tych warunkach wydzielanie się serotoniny, hormonu, wpływającego na odczucie zadowolenia i satysfakcji. Pozytywna reakcja ludzi w środowisku ogrodniczym wykorzystywana jest w hortiterapii.

Ogród – pojęcie z zakresu ogrodnictwa oznaczające miejsce przeznaczone do uprawy roślin.

Klasyfikacja według stylu
ogród angielski
ogród chiński
ogród francuski
ogród holenderski
ogród japoński
ogród perski
ogród włoski
ogród zen

Klasyfikacja według asortymentu
ogród skalny (alpinarium)
ogród bylinowy (byliniarnia)
ogród dendrologiczny (arboretum)
Ogród Oliwny (Ogrójec/Getsemani)
ogród różany (rozarium)
park
sad
winnica

Inne
ogród aklimatyzacyjny
ogród botaniczny
ogród deszczowy
ogród działkowy (rodzinny ogród działkowy, pracowniczy ogród działkowy)
ogród jordanowski
ogród krajobrazowy
ogród rustykalny
ogród tarasowy
ogród wodny
ogród zimowy
ogród zmysłów
ogród zoologiczny

Budowle ogrodnicze
palmiarnia
pomarańczarnia
szklarnia
wiwarium

Ogrodnictwo
Kompostowanie

Kompostowanie to naturalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów, polegająca na rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy – bakterie tlenowe, nicienie, grzyby etc. Jest to proces przetwarzania substancji w kontrolowanych warunkach w obecności tlenu (powietrza), w odpowiedniej temperaturze i wilgotności. Produktami procesu są ciepło, dwutlenek węgla i związki amonowe przyswajalne przez rośliny. …

Ogrodnictwo
Kompostownia

Kompostownia to obiekt przemysłowy zajmujący się przeróbką odpadów z wykorzystaniem technologii kompostowania, w wyniku której powstaje kompost. Odpadami są: odpady z gospodarstw rolnych i ogrodniczych, nieprodukcyjna roślinność, odpady przetwórstwa rolno-spożywczego, odpady przetwórstwa włókien naturalnych, zdyskwalifikowane surowce i produkty biologicznego pochodzenia, biologiczne odpady gromadzone selektywnie w miastach, osady z biologicznego oczyszczania …

Ogrodnictwo
Plantacja

Plantacja to duży teren przeznaczony pod uprawę jednej rośliny (monokultura). Plantacje występują głównie w krajach gorących stref klimatycznych. Na plantacjach uprawia się głównie: trzcinę cukrową kawę herbatę kauczukowiec bawełnę banany tytoń buraki cukrowe W strefie klimatu umiarkowanego określenie stosuje się także w odniesieniu do roślin jagodowych takich jak: truskawka porzeczka …