Ogólna uprawa roli i roślin

Ogólna uprawa roli i roślin to nauka rolnicza o charakterze interdyscyplinarnym, będąca ogniwem scalającym przedmioty podstawowe (agrometeorologia, gleboznawstwo, fizjologia roślin, botanika, biochemia, fizyka, mikrobiologia) ze specjalistycznymi z zakresu produkcji roślinnej (ekologia, fitopatologia, entomologia, chemia rolna i inżynieria rolnicza), na której bazują inne nauki, takie jak: szczegółowa uprawa roślin, ogrodnictwo, łąkarstwo, ekonomika rolnictwa, agroturystyka. Jej celem jest uzyskiwanie wysokich, pełnowartościowych plonów dobrej jakości przy ekonomicznie uzasadnionych nakładach.
Ogólna uprawa roli i roślin jako interdyscyplina

Ogólna uprawa roli i roślin obejmuje:

siedliskoznawstwo,

teorię uprawy roli,

technologię uprawy roli,

siew i sadzenie roślin,

herbologię,

pielęgnowanie roślin,

zbiór,

naukę o płodozmianach,

systemy rolnicze.