Karpologia

Karpologia to dział botaniki zajmujący się badaniem owoców i nasion, czyli diaspor roślin kwiatowych. Do ważniejszych zastosowań karpologii należy dostarczanie informacji taksonomicznych. Wiąże się to z dużą wartością diagnostyczną owoców i nasion, co wynika z ich trwałości w środowisku oraz stałości cech budowy. Większość diaspor posiada cechy specyficzne gatunkowo, co oznacza, że możliwe jest zidentyfikowanie gatunku rośliny tylko na podstawie cech budowy owocu lub nasienia. Owoce i nasiona gromadzi się jako materiał porównawczy w kolekcjach karpologicznych prowadzonych tak jak zielniki roślin naczyniowych.

Cechy diaspor analizowane w karpologii

Morfologiczne:
kształt, barwa, połysk, urzeźbienie powierzchni (skulptura) owoców i nasion,
obecność skrzydełek, listewek, kolców, włosków,
cechy metryczne – wymiary.
Anatomiczne:
budowa ściany owocu i łupiny nasiennej (m.in. grubość), obecność w niej komór olejkowych,
budowa bielma, obielma, liścieni, kształt, rozmiar i położenie zarodka, obecność jamy w bielmie oraz liczba nasion w owocu.
Organoleptyczne:
smak i zapach owoców i nasion.