Budynek zeroenergetyczny

Budynek zeroenergetyczny to budynek o zerowym zużyciu energii netto i zerowej emisji dwutlenku węgla rocznie. Budynki które wytwarzają nadwyżkę energii w ciągu roku mogą być nazywane „plus-energetycznymi”.

Tradycyjne budynki zużywają 40% całkowitej energii paliw kopalnych w USA i Unii Europejskiej oraz w znacznym stopniu przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych. Zerowe zużycie energii netto, jest postrzegane jako sposób na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz zmniejszenie uzależnienia od paliw kopalnych. Choć budynki energooszczędne pozostają rzadkością nawet w krajach rozwiniętych, to zyskują na znaczeniu i popularności.

W budynkach zeroenergetycznych energia jest wytwarzana lokalnie, dzięki połączeniu technologii wytwarzania energii ze źródeł alternatywnych, takich jak energia słoneczna i wiatr, przy jednoczesnym zmniejszeniu całkowitego zużycia energii z wysoce energooszczędnymi systemami ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i technologii oświetleniowych. Technologia budynków zeroenergetycznych staje się coraz bardziej praktyczna, wraz ze spadkiem cen alternatywnych technologii energetycznych, oraz wzrostem cen tradycyjnych paliw kopalnych.

Rozwój nowoczesnych budynków zeroenergetycznych stał się możliwy nie tylko przez postęp w nowych technologiach budownictwa, ale także znacznie poprawił się poprzez badania naukowe, które zbierają dokładne dane dotyczące wydajności energetycznej w budynkach tradycyjnych i eksperymentalnych i zapewniają wydajność parametrów dla zaawansowanych modeli komputerowych do przewidywania skuteczności projektów konstrukcyjnych.

Zeroenergetyczna koncepcja pozwala na szeroki zakres rozwiązań z powodu wielu możliwości do wytwarzania i magazynowania energii. w połączeniu z wieloma sposobami pomiarów energii.

Budowa takiego budynku zależy od takich parametrów jak orientacja budynku, typu okien i drzwi i ich rozmieszczenia, rodzaju izolacji i jakości elementów budowlanych, szczelności, sprawności urządzeń ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia i innych, a także klimatu lokalnego. Te symulacje pomagają projektantom przewidzieć, jak budynek wykonać zanim zostanie zbudowany, i umożliwić im modelowanie gospodarczych i finansowych konsekwencji budowania. Umożliwia sporządzenie analizy kosztów i korzyści budowy budynku zeroenergetycznego.

Zeroenergetyczne budynki posiadają z istotne funkcje oszczędzania energii. Energia przeznaczona na ogrzewanie i chłodzenie jest obniżona za pomocą wysokiej wydajności sprzętu, dzięki zastosowaniu izolacji, okna o niskim współczynniku przenikania ciepła, wentylację naturalną, i inne techniki. Funkcje te różnią się w zależności od stref klimatycznych, w których budynek występuje. Zeroenergetyczne budynki często są zaprojektowane tak, aby wykorzystanie energii było dwu-funkcyjne, na przykład użycie lodówki do zrobienia kawy z ekspresu, wyposażenie wentylacji i klimatyzacji w wymienniki ciepła, wykorzystanie ciepła od maszyn biurowych i komputerów i wysokiej temperatury ludzkiego ciała do ogrzania budynku.

Zalety i wady:

Zalety
oszczędności dla właścicieli budynków z przyszłych podwyżek cen energii
zmniejszone miesięcznie koszty utrzymania budynku
niezależność od dostawy energii

Wady
koszty budowy mogą być wyższe
niewielu projektantów lub budowniczych posiada niezbędne umiejętności i doświadczenie, aby zbudować budynek zeroenergetyczny