Brojlernia

Zwierzęta

Brojlernia to w chowie drobiu: specjalistyczny budynek w obrębie fermy drobiu, przeznaczony do hodowli brojlerów.

Brojlernia to najczęściej niepodpiwniczony budynek parterowy, pozbawiony okien, z wydzielonymi: halą produkcyjną i zapleczem pomocniczo-usługowym, umieszczonym z reguły przy jednej ze ścian szczytowych.

Brojlernie posiadają zwykle konstrukcję stalową i ściany prefabrykowane. Muszą być wyposażone w odpowiednie dla hodowli brojlerów warunki wilgotności, temperatury oraz właściwą wentylację. Posiadają silosy paszowe, poidła, karmidła do pokarmu i żwiru, przenośniki pokarmu, tace do karmienia piskląt oraz agregaty do mycia i odkażania.

Zwierzęta
Wylęgarnia

Wylęgarnia to budynek, zbiornik wodny lub miejsce, w którym pod kontrolą człowieka lub samorodnie następuje wylęganie zwierząt hodowlanych np. drobiu lub ryb, a także owadów. 1. Wylęgarnia drobiu, to budynek z urządzeniami do wylęgu drobiu w sztucznych warunkach i pod ścisłą kontrolą technologiczną. Wylęgarnia składa się z hal wylęgowych z …

Zwierzęta
Stajnia

Stajnia to budynek, w którym trzyma się konie lub ogół koni należących do jednego właściciela. W prawidłowym wyposażeniu stajni powinno się znajdować; sprzęt pożarowy, czyli gaśnice, węże, sprzęt do sprzątania. Powinien obowiązywać rygorystyczny zakaz palenia, ze względu na zagrożenie pożarowe. Stajnia składa się przeważnie z kilku pomieszczeń, z których każde …

Zwierzęta
Owczarnia

Owczarnia to budynek inwentarski, wolno stojący, używany jako pomieszczenie wolnostanowiskowe dla owiec. Owczarnie przeważnie są obiektami murowanymi. Tradycyjnie owczarnia służyła jako miejsce całodobowego pobytu owiec tylko w zimie, w pozostałych porach roku wykorzystywana była jako miejsce nocnego wypoczynku zwierząt. Obecnie, zwłaszcza w wyspecjalizowanych gospodarstwach rolnych, często w budynkach tych owce …