Absorber energii słonecznej

Zaczerniona powierzchnia kolektora słonecznego która pochłania promieniowanie słoneczne i przetwarza je w energię cieplną. Absorbery różnią się skutecznością pochłaniania energii. Skuteczność tę określamy za pomocą współczynnika absorpcji.

Najprostszym i już rzadko spotykanym wariantem była metalowa płyta absorbera pomalowana czarną farbą. Rozwiązanie takie było najtańsze jednak generowało duże straty w cieple.

Nowoczesne absorbery obecnie wykonane są z:
powłoki galwanicznej z czarnego niklu
czarnego chromu
czarnej miedzi
napylanej powłoki wysokoselektywnej z tlenku tytanu
Płyn, który zawarty jest w rurkach, który ogrzewany jest przez ciepło absorbera to roztwór glikolu. Bardzo ważnym czynnikiem, który wpływa na skuteczność wymiany ciepła między
absorberem a elementami transportującymi jest sposób łączenia.
Stosowane metody to m.in:
wykonywanie kanałów w absorberach w których zagłębia się rurki
spłaszczanie rurek